USA.QeX.cz

Idaho

Idaho je federální stát na severozápadě USA. Má 1 293 953 obyvatel (sčítání lidu 2000); jeho hlavní a největší město je Boise (185 787 ob.). Další důležitá města jsou Idaho Falls (50 730) a Lewison (30 904).

Geografie

Severní hranici Idaha tvoří Kanada, severovýchodní Montana. Na východě sousedí se státem Wyoming, na jihu se státy UtahNevada. Na západě hraničí s pobřežními státy Oregon a Washington. Idaho je drsná země, plná velikých civilizací nenarušených přírodních rezervací. Většina státu je tvořena Skalnatými horami a hlubokými zalesněnými údolími. Je zde mnoho zasněžených horských pásem a strmých kaňonů. Divoká voda Hadí řeky se valí do Pekelného kaňonu, který je hlubší než Velký kaňon. Vodopád Shoshone Falls je hlubší než Niagarské vodopády. Idaho je velice bohaté na přírodní zdroje.

Je zde několik významných národních parků. Patří mezi ně Pekelný kaňon, Yellowstonský národní park a národní park Farragut.

  • Nejvyšší bod státu leží ve výšce 4 050 m nad mořem.
  • Nejnižší bod státu leží ve výšce 216 m nad mořem.
  • Střední výška státu činí 1 859 m nad mořem.
  • Šířka státu je 491 km.
  • Délka státu je 771 km.

Historie

Na přelomu 18. a 19. století se na území dnešního Idaha dostali první běloši. V té době tu žilo asi 8000 indiánů. Původně bylo začleněno do teritorií Oregon a Washington. První osadníky na toto území přitahoval výnosný obchod s kožešinami. Během kalifornské zlaté horečky v roce 1849 prošly Idahem tisíce lidí a někteří se tam usadili. V roce 1863 podepsal Abraham Lincoln zákon o vytvoření teritoria Idaho. V té době žilo na jeho území asi 17 000 lidí.

Politická stabilita území napomohla snadnému vzniku státní správy. Téměř okamžitě začal být budován vzdělávací systém, byly založeny noviny a ustanoven zákoník. V roce 1865 bylo hlavní město přeneseno z nahradilo Lewistonu do Boise. Objev zlata v Idahu v roce 1866 a dokončení transkontinentální železnice v roce 1869 zapříčinily nový příliv osadníků do země, včetně čínských dělníků, kteří pracovali v dolech jako laciná pracovní síla. Když 3. července 1890 prezident Benjamin Harrison podepsal zákon o začlenění Idaha do Unie, mělo 88 548 obyvatel.

Poté nastal rychlý průmyslový rozvoj státu. V roce 1890 Idaho vyváželo nejvíce olova ze všech amerických států. Ačkoliv se v průběhu let závislost na těžbě surovin snižovala, je dnes Idaho největším producentem olova a stříbra v USA. Během let bylo vytvořeno fungující zemědělství, které nahradilo příjmy z klesající těžby.

Ekonomika

HDP státu Idaho je 34 miliard dolarů, což ho řadí 44. místo v USA. Roční příjem na obyvatele činí 24 180 dolarů.

Idaho je stát průmyslově zemědělský.

  • Hlavní zemědělské produkty jsou: Chov dobytka, mléčné výrobky, brambory, pšenice, cukrová řepa, ječmen.
  • Hlavní průmyslová odvětví: Zpracování potravin, těžba a zpracování dřeva, řezivo a výroba nábytku, strojní zařízení, chemické výrobky, těžba nerostných surovin, hlavně stříbra.
  • Významnou úlohu v hospodářství státu má turistika.

Podstránky