USA.QeX.cz

Illinois

Illinois jeden z padesáti spolkových států Spojených států amerických, kterým se stalo 3. prosince 1818 jako 21. stát v pořadí. Název státu pochází ze slova Illiniwek, kterým se označovalo několik původních kmenů. Illinois na severu sousedí se státem Wisconsin, na západě se státy IowaMissouri, na jihu se státem Kentucky a na východě se státem Indiana. Na severovýchodě k Illinois přiléhá Michiganské jezero. Největším městem státu Illinois je Chicago, hlavním městem je Springfield. Illinois má přibližně 12,4 mil. obyvatel, což jej činí pátým nejlidnatějším státem Spojených států amerických. Nejvýznamnějšími zemědělskými produkty jsou kukuřice, sójové boby, skot, mléčné produkty a pšenice. Nejrozšířenějšími průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, potravinářství, chemický průmysl, elektrotechnický průmysl, metalurgie barevných kovů, dopravní strojírenství. Významné jsou také naleziště uhlí a ropy.

Obyvatelstvo

V roce 2005 žilo v Illinois 12 440 351 obyvatel. Rasové složení je 72,2 % Běloši, 14,5 % Černoši, 0,2 % Indiáni, 4,1 % Asiaté, 7,5 % Jiná rasa a 1,5 % Dvě nebo více ras. Obyvatelé hispánského původu, bez ohledu na rasu, tvořili 14,5% populace.

Náboženství

Největší skupinou jsou zde protestanti, zvlášť kolem Chicaga je silná i katolická komunita a celkem velkou skupinou jsou na severu Chicaga i muslimové.

Podstránky