USA.QeX.cz

Jižní Dakota

Jižní Dakota (anglicky South Dakota) je severní stát amerického Středozápadu. Název pochází z dakotského slova Dakhóta, což znamená Spojenci.

Historie

Jižní Dakota byla ustanovena a připojena k USA 2. listopadu 1889. Původně to bylo území několika indiánských kmenů, které byly vyhnány do rezervací. Byla zde objevena malá naleziště zlata a diamantů, což na území Dakoty přilákalo mnoho zločinců a banditů. Po největší vlně přistěhovalců se situace uklidnila a lidé se začali věnovat zemědělství a pastevectví.

Geografie

Jižní Dakota má severní hranici tvořenou státem Severní Dakota, na jihu hraničí s Nebraskou, na východě s Iowou a Minnesotou. Západní hranici tvoří státy WyomingMontana.

Většina území Jižní Dakoty je tvořeno náhorní plošinou. Jsou zde travnaté stepi, kolem měst většinou přeměněné na úrodná pole. Jižní Dakota je poměrně řídce zalesněna. Je to dáno suchým pevninským podnebím.

  • Nejvyšší bod je 2 209 m nad mořem.
  • Nejnižší bod je 295 m nad mořem.
  • Šířka státu je 340 km.
  • Délka státu je 610 km.

Ekonomika

Ekonomika Jižní Dakoty stojí především na zemědělství a těžbě nerostů.

  • Zemědělskými produkty jsou: dobytek, mléko, prasata.
  • Průmysl je zde hlavně zastoupen těžbou a zpracováním nerostných surovin, zejména pak těžbou zlata, diamantů, kamene, bauxitu, mědi a železné rudy. Důležitou roli hraje také zpracování potravin.

Demografie

Jižní Dakota patří k nejméně zalidněným státům USA. Hustota zalidnění je pouze 3,84 obyvatele na kilometr čtvereční. Ale mimo lidská obydlí jsou desítky kilometrů nezabydlených oblastí. Populace Jižní Dakoty čítá 754 844 obyvatel.

  • Hlavní město je Pierre (13 876 obyvatel).
  • Největší město je Sioux Falls (123 975 obyvatel).

92% obyvatelstva tvoří běloši, 6% jsou indiáni a zbytek tvoří černoši.

Podstránky