USA.QeX.cz

Michigan je federální stát USA, kterým se stal 26. ledna 1837, když jako 26. stát vstoupil do unie. Rozlohou je to 11. největší stát USA, podle počtu obyvatel je osmým největším. Jméno bylo převzato ze jména Michiganského jezera, jehož název je pravděpodobně odvozen ze slova mishi-gami indiánského jazyka čipeva, které znamená „velká voda“. Michigan leží na březích čtyř z pěti severoamerických Velkých jezer (Hořejšího, Michiganského, Huronského a Erijského jezera). Stát Michigan tak má nejdelší pobřeží ze 48 kontinentálních států USA.

Michigan je jediný stát USA, který je rozdělen na dvě části. Je tvořen dvěma poloostrovy, které jsou odděleny průlivem Mackinac v nejužším místě širokým 8 km. Dolní části státu Michigan se pro její tvar říká „palčák“.

Historie

Původními obyvateli toho území byli příslušnici kmenů Odžibvejů a Ottawů. Od 17. století sem začali pronikat francouzští lovci kožešin. Od roku 1760 až do skončení Války za nezávislost patřilo území Michiganu Spojenému království. Okupace Detroitu vojsky Spojeného království roku 1812 během Americké války za nezávislost zvýšilo nutnost lepšího spojení města. Následně byly budovány silnice a železnice, a roku 1825 byl otevřen Erijský průplav, který umožnil lodní spojení Detroitu s New Yorkem. Význam Detroitu tak stále stoupal. Stal se přestupním stanovištěm pro mnoho přistěhovalců mířících na západ, z nichž část se usadila na úrodných půdách v jižní části Michiganu.

Michigan se 26. ledna 1837 stal 26. státem, který vstoupil do unie. Ložiska železné rudy a laciná lodní přeprava po jezerech zapříčinila od konce 19. století rychlý rozvoj průmyslu. V průmyslovém Detroitu byl v roce 1899 založen automobilový závod Oldsmobile a o pět let později, v roce 1903, General Motors a Ford. Během hospodářské krize sice prosperita města utrpěla značné škody, ovšem v poválečném období opět výrazně vzrůstala. Ve 40. a 60. letech minulého století proběhly v Michiganu rozsáhlé nepokoje, zapříčiněné sociálními tlaky a těžkou životní situací zvláště černošského obyvatelstva.

Ekonomika

Michigan je znám především jako místo zrození automobilového průmyslu. Automobilový průmysl je i nyní důležitým odvětvím v Michiganu (automobilky General Motors, Ford a Daimler-Chrysler).

Michigan je z 50 % zalesněný, což je velmi užitečné pro dřevařský a dřevozpracující průmysl. Michigan leží na břehu 4 Velkých jezer, jedněch z největších sladkovodních jezer na světě. V souvislosti s tím se diskutovalo o tom, zda by měl Michigan stavět potrubí, kterým by se vedla voda do států s malými nebo žádnými zásobami vody na jihozápadě USA, například do Nevady nebo Arizony. Přestože by to velmi prospělo ekonomice, byla tato myšlenka nakonec zavržena jako špatný ekologický krok, který by možná mohl zničit životní prostředí Michiganu.

Podstránky