USA.QeX.cz

Montana

Montana je západní stát v USA. Jeho jméno pochází ze španělského slova montaña, což znamená hora nebo pohoří. V Montaně žije nejvíce medvědů grizzly z celých USA. Za Montanu byla do kongresu USA zvolena první žena v historii.

Historie

Území Montany bylo k USA ještě jako západní teritorium připojeno 26. května 1864. Stát Montana byl ustanoven 8. listopadu 1889, jako 41. v pořadí. Montana byla posledním útočištěm Siouxů, severních Šajenů a severních Arapahů, indiánských kmenů, které se nechtěly vzdát své svobody, a proto o ni zuřivě bojovaly. V bitvě u Little Bighornu zde byl poté, co se svou jednotkou napadl obrovský tábor spojených kmenů, zabit podplukovník americké armády George Armstrong Custer. Indiáni však byli nakonec poraženi a na území začali proudit bělošští osadníci.

Geografie

Severní hranici Montany tvoří Kanada. Na východě Montana hraničí se státy Jižní Dakota a Severní Dakota, na jihu leží Wyoming a na jihozápadě stát Idaho. Montana je čtvrtý největší stát v USA. Západní Montana je země vysokých a drsných hor, zatímco východ země je tvořen pláněmi. Pramení zde řeka Missouri.

V Montaně je soustředěn Národní park Glacier a část Yellowstonského národního parku. Také se zde nachází legendární bojiště u Little Bighornu, kde došlo ke slavné bitvě mezi indiány a armádou USA. Nyní je to národní rekreační oblast. Hlavní atrakcí jsou početná stáda bizonů. Národní parky v Montaně jsou tvořeny nádhernými scenériemi, plné špičatých vrcholků hor, zalesněných údolí a početných jezer a vodopádů.

Je zde i několik indiánských rezervací: Crow, Blackfeet, Flathead, Fort Belknap, Fort Peck, Northern Cheyenne, Rocky Boy.

 • Nejvyšší bod Montany leží ve výšce 3 901 m nad mořem.
 • Nejnižší bod Montany leží ve výšce 549 m nad mořem.
 • Průměrná nadmořská výška činí 1 035 m.
 • Šířka státu je 450 km.
 • Délka státu je 1 015 km.

Ekonomika

HDP Montany je 20 miliard dolarů, což ji řadí na 48. místo v Unii. Roční příjem na hlavu je 22 569 dolarů (1 880 dolarů měsíčně), což je 46. místo v Unii.

 • Zemědělskými produkty jsou: chov dobytka, mléko, prasata, pšenice, ječmen, cukrová řepa, seno.
 • Průmyslovými produkty jsou: těžba a zpracování nerostných surovin, těžba a zpracování dřeva, výrobky ze dřeva, zpracování potravin.
 • Významnou úlohu v ekonomice Montany hraje turistika. Tvoří až 30 % HDP.

Demografie

V Montaně žije 902 195 obyvatel. Hustota zalidnění je 2,39 obyvatel na km čtvereční, což ji řadí k nejméně zabydleným státům USA.

 • Hlavní město je Helena (25 780 obyvatel).
 • Největší město je Billings (89 847 obyvatel).
 • Další důležité město je Missoula (57 053 obyvatel).

90,6% populace představují běloši, 6,1% Indiáni, 0,6% Asiaté, 0,5% Černoši a 2,3% ostatní nebo dvě a více ras. Hispánci nebo Latinos, zároveň členy jedné z ras, tvoří 2,2% obyvatelstva.

Podstránky