USA.QeX.cz

Nové Mexiko

Nové Mexiko (anglicky New Mexico, španělština Nuevo México) je stát v jihozápadní části USA.

Stát byl pojmenován Španěly, jako území na sever od řeky Río Grande.

Historie

Od pradávna zde žily početné indiánské kmeny. Jako obydlí si stavěli typická puebla. Tvořily podél řeky Río Grande malá města. V roce 1540 prošel tímto územím první Evropan, španělský conquistador Coronado, který zde hledal bájných sedm zlatých měst. Přirozené indiánské kmeny tu byly postupně vyhubeny, zbylé kmeny utekly dále na sever.

Východní část Nového Mexika získaly USA spolu s anexí Texasu roku 1845 (Texas si činil nároky na celé území na východním břehu řeky Río Grande). Západní část Nového Mexika získaly po porážce Mexika v Americko-Mexické válce roku 1848 na základě mírové smlouvy z Guadelupe Hidalgo. 9. září 1850 pak vzniklo teritorium Nové Mexiko, které bylo 6. ledna 1912 přijato do Unie jako stát Nové Mexiko.

Byla zde odpálena první atomová bomba, v poušti Alamogordo, 16.července 1945.

Geografie

Nové Mexiko má část jižní hranice tvořenou Mexikem, na jihu a východě sousedí s Texasem a na severovýchodě s Oklahomou. Na západě sousedí s Arizonou a na severu s Coloradem. Krajinou Nového Mexika se táhnou rozsáhlé pouště a polopouště načervenalé barvy, které se na západě mění na mohutné zasněžené hory. Ačkoliv je Nové Mexiko poměrně vyprahlá oblast, jsou zde rozsáhlé lesní porosty.

Je zde několik významných národních parků. Nejznámější jsou White Sands National Monument - oblast bílých dun s unikátní faunou a flórou, Carlsbad Caverns National Park - jeskyně s největší kolonií netopýrů na severoamerickém kontinentu a Gila National Forest - rozsáhlé území lesů.

Ekonomika

Hrubý domácí produkt Nového Mexika činí 51 miliard dolarů, což ho řadí na 38. místo v USA. Roční příjem na obyvatele je 22 203 dolarů (to je 1 850 dolarů měsíčně, v přepočtu 46 250 Kč). To je 48 místo v USA a jeden z nejhorších příjmů na obyvatele ve Spojených Státech.

Ekonomika Nového Mexika je hodně vázána na Federální vládu. Je zde mnoho vojenských prostorů a také nukleární laboratoř v Los Alamos. Je zde také kosmodrom u White Sands.

Demografie

Podle sčítání lidu v roce 2000 žilo na území Nového Mexika 1,819,046 obyvatel, k roku 2005 se odhaduje asi 6% nárůst. Většina přírůstku připadá na vrub bílých hispánců a to jak kvůli vysoké porodnosti, tak pro silnou migraci z Mexika.

Nové Mexiko má největší podíl hispánského obyvatelstva ze všech států USA, který navíc poměrně rychle roste. Žije zde mnoho potomků původních španělských kolonizátorů, kteří se přistěhovali v 17. a 18. století. V jižní části státu je soustředěna hispánská populace mexického původu, která sem imigrovala v průběhu 20. a 21. století. Původní puebloví indiáni se převážně začlenili do většinové společnosti a jsou to potomci kmenů Navajo a Apache. Přítomnost těchto rozlišných etnických skupin tvoří z Nového Mexika velice různorodý stát. Stát je oficiálně dvojjazyčný, úřední jazyky jsou angličtina a španělština.

Náboženské složení

Nové Mexiko má největší podíl katolíků ze všech západních států USA. Katolická církev vytyčuje na území Nového Mexika provincii Santa Fé, sestávající se ze tří diecézí: arcidiecéze Santa Fé, diecéze Gallup a diecéze Las Cruces.

Co navštívit

Podstránky