USA.QeX.cz

Pensylvánie

Pensylvánie (oficiálně the Commonwealth of Pennsylvania, přezdívka the Keystone State) je stát na severovýchodě Spojených států amerických. Rozloha státu je 119 283 km² a má necelých 13 milionů obyvatel. Hlavním městem Pensylvánie je Harrisburg, největším Philadelphie.

V Pennsylvánii jsme byli často (2006, 2008, 2010), už jen protože tam bydli sestřenice s rodinou :)

Poloha

Pensylvánie leží na severovýchodě Spojených států amerických mezi Erijským jezerem a Delawarským zálivem. Napříč státem od jihovýchodu k severozápadu prochází Appalačské pohoří. Východní hranice státu je vedena po řece Delaware, která Pensylvánii přirozeně odděluje od státu New Jersey a části státu New York, který je severním sousedem Pensylvánie.

Hranice mezi New Yorkem a Pensylvánií vede převážně po 42°00′ severní zeměpisné šířky. Západní hranice s Ohiem a Západní Virginií vede přímo po 80°31′ západní zeměpisné délky až po jižní hranici, která je vymezena rovnoběžkou 39°43′ a odděluje Pensylvánii od Západní VirginieMarylandu. Pensylvánie sousedí ještě se státem Delaware. Nejvyšším bodem Pensylvánie je Mount Davis s 979 metry nad mořem (3213 ft). Nejnižším bodem je hladina řeky Delaware při ústí do Delawarského zálivu.

Hlavními řekami Pensylvánie jsou Allegheny River, Susquehanna River, Delaware River a Ohio River.

Hospodářství

Průmysl je v Pensylvánii značně rozvinut. Jedná se především o těžební, hutní, strojírenský, chemický, elektrotechnický, papírenský a tabákový průmysl. V Pensylvánii se pěstuje především kukuřice a tabák, produkuje se seno a houby. Z živočišné výroby se produkují především mlékárenské výrobky, drůbeží, hovězí a vepřové maso.

Hrubý národní produkt v roce 2005 činil 430,31 miliard dolarů.

Podstránky