USA.QeX.cz

Texas

Texas je po Aljašce druhým největším státem. Rozkládá se na jihu USA u pobřeží Mexického zálivu při hranici s Mexikem. Hlavním městem je Austin, největším městem je však Houston. V Texasu žije početná menšina českých přistěhovalců. V tomto státě se používá trest smrti. Z Texasu pochází prezidentská rodina Bushů.

Na hranici s Novým Mexikem se nachází horský masiv Guadalupe.

Historie

V letech 1821-1836 bylo území dnešního Texasu součástí Mexika, v jehož rámci bylo jeho území rozděleno mezi státy Coahuila y Tejas (česky Coahuila a Texas), Chihuahua, Nuevo León (česky Nový León) a Tamaulipas, a teritorium Santa Fe de Nuevo México.

V reakci na Santa Annovu mexickou ústavu z roku 1835, kterou se Mexiko stalo unitárním státem vyhlásil Texas 2. března 1836 svoji nezávislost jako Texaská republika. Původně tato republika zahrnovala jen asi třetinu území dnešního Texasu, brzy si však začala vedle zbytku území dnešního Texasu nárokovat veškerá mexická území na levém břehu řeky Rio Grande, tvořící okrajová území mexických států Chihuahua, Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas, a teritorií Alta California (česky Horní Kalifornie) a Santa Fe de Nuevo México.

Součástí USA se území republiky v tomto širším pojetí stalo 29. prosince 1845, kdy ji USA se souhlasem jejích představitelů anektovaly. 19. února 1846 se pak stal 28. státem Unie. Dnešní velikosti nabyl Texas 9. září 1850, kdy na základě tzv. Kompromisu roku 1850 přišel výměnou za umoření dluhu ve výši 10 milionů dolarů o část území na západě a severozápadě, které bylo rozděleno mezi nově vytvořená teritoria Nové Mexiko, Utah a o něco později vytvořená teritoria KansasNebraska.