USA.QeX.cz

Wyomiing

Wyoming je jedním ze západních států USA. Na severu s ním sousedí Montana, na severovýchodě Jižní Dakota, na východě Nebraska, na jihu Colorado, na jihozápadě Utah a na západě Idaho.

Historie

Území státu Wyoming bylo po tisíce let obydleno indiánskými kmeny.

Většina moderního Wyomingu byla k USA připojena roku 1803, když USA koupily od Francie její kolonii Louisianu (viz Koupě Louisiany). Další nepatrnou část moderního Wyomingu získaly USA již roku 1819, když došlo k úpravě severní hranice místokrálovství Nového Španělska (od roku 1820 Mexiko). Roku 1845 získaly USA připojením Texasu nepatrné území na jihu Wyomingu. Roku 1846 pak USA připojením jižní poloviny Oregonu získaly západní část Wyomingu. Roku 1848 pak byla od Mexika získána i zbývající jihozápadní část území Wyomingu.

Až do roku 1867, kdy byla do města Cheyenne postavena Pacifická železnice, bylo území Wyomingu tvořeno téměř nedotčenou divočinou. Železnice přinesla změnu. Na území začali proudit osadníci a postupně území kolonizovali. Žilo zde mnoho divokých zvířat, a tudíž toto území lákalo především lovce a obchodníky s kožešinami. Postupně ale na významu nabírala i těžba nerostů, zejména zlata.

25. července 1868 bylo ustaveno organizované teritorium Wyoming a byly stanoveny jeho hranice shodné s hranicemi současného státu. Nové teritorium bylo vytvořeno z okrajových částí dosavadních teritorií Dakoty, Idaha a Utahu. Státem se Wyoming stal 10. července 1890.

Wyoming byl mezi prvními státy USA, který angažoval ženy do politiky, dokonce se zde v roce 1925 stala Nellie Taylore Ross první guvernérkou státu v USA.

Geografie

Severní hranici Wyomingu tvoří stát Montana, východní hranici Jižní DakotaNebraska. Na západě sousedí se státy UtahIdaho. Wyoming je velmi hornatá země, je zde mnoho impozantních skalních masivů. Wyoming patří mezi civilizací nejméně zasažené státy USA. Díky tomu je zde krásná a čistá příroda, z čehož má Wyoming značné příjmy z turistiky.

  • Nejvyšší bod je 4210 m nad mořem.
  • Nejnižší bod je 945 m nad mořem.
  • Průměrná nadmořská výška je 2044 m.
  • Šířka státu je 450 km.
  • Délka státu je 580 km.

Ekonomika

Wyoming má jedno z nejnižších HDP v USA. Hospodářství Wyomingu tvoří hlavně příjmy z turistiky a těžba nerostných surovin.

  • Hlavní zemědělské produkty: chov dobytka, mléko a mléčné výrobky, chov prasat.
  • Hlavní průmyslová odvětví: turistika, těžba nerostných surovin, zpracování potravin.

Demografie

Populace Wyomingu čítá 493 782 obyvatel. Je to jeden z nejméně lidnatých států USA a po Aljašce také nejřidčeji obydlený. Žije zde pouze 1,96 obyvatele na km čtvereční.

  • Hlavní město je Cheyenne (53 011 obyvatel).
  • Další významné město je Casper (49 644 obyvatel).

Geo:43.173135 -107.2924 map 6