USA.QeX.cz

Daně

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V USA nemají daň z přidané hodnoty, zboží je zdaněno tzv. Sales tax. Tato daň je v rozsahu od 0 % do cca 10 %. Ano, státy jako Delaware, Aljaška či Oregon nemají nákupy zatíženy daní! Sales Tax se neplatí u základních potravin (z grocery store), léků a zemědělských potřeb.

Daň z příjmů (DzP)

Daň z příjmů v USA je o něco nižší než v Česku. Je zaveden systém progresivního zdanění s horním limitem 35 % a je rozdíl, zda je plátce daně sezdán či ne. Kromě centrální daně z příjmů, která jde do federálního rozpočtu, je odváděna také místní daň. Ta se pohybuje od 2 do 4 procent a liší se v různých státech i různých městech.

Mzdové odvody

Průměrný příjem (v %)67 %100 %133 %167 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob5,2 %8,5 %12 %14,6 %
Místní daň z příjmu fyzických osob6 %6,3 %6,4 %6,4 %
Odvody na dani z příjmu celkem11,3 %14,8 %18,4 %21 %
Pojištění placené zaměstnancem7,7 %7,7 %7,7 %7,7 %
Celkové odvody zaměstnance18,9 %22,4 %26 %28,7 %
Pojištění placené zaměstnavatelem10,9 %9,8 %9,3 %9 %
Celkové zdanění práce26,9 %29,4 %32,3 %34,6 %

Podstránky