USA.QeX.cz

Immigration and Naturalization Service

United States Immigration and Naturalization Service (INS) byla součástí United States Department of Justice a spravovala legální i ilegální imigraci a naturalizaci. Přestala fungovat 1. března 2003.

Většina pravomocí a agendy byla přesunuta do tří nových úřadů pod správou Department of Homeland Security v březnu 2003. Administrace imigračních služeb, včetně trvalých pobytů, naturalizace, azylů a dalších funkcí začala být odpovědností Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS), který ale existoval pouze krátkou dobu před změnou do současné podoby coby U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Vyšetřovací a výkonné funkce (včetně deportací) byly spojeny s U.S. Customs investigators, Federal Protective Service a Federal Air Marshal Service, čímž vzniklo U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Hraniční funkce INS, zahrnující třeba příhraniční kontroly společně s inspektory INS, byly spojeny s U.S. Customs Inspectors do nově vytvořeného U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Podstránky