USA.QeX.cz

Mezinárodní řidičský průkaz

Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a výpisy z evidenční karty řidiče pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

 • pracoviště: Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
 • telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
 • návštěvní dny: pondělí až čtvrtek 7.00 – 19.00 hod, pátek 7.00 - 11.00 hod.

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu mezinárodního řidičského průkazu povinen podat žádost a následně převzít průkaz osobně; zastupitelnost je nepřípustná.

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy s platností na 3 roky a podle ženevské Úmluvy s platností na 1 rok (tento se používá pro řízení v USA). Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky. Po skončení platnosti by jej měl držitel vrátit.

Mezinárodní řidičský průkaz je v Evropě vyžadován pouze v Albánii, Turecku a Řecku (autopůjčovny).

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:

 • vyplněná žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

v informacích registru řidičů,
Řidičský průkaz mezinárodní- vydání (formát pdf)

 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu )
 • jednu barevnou nebo černobílou fotografii rozměru 35 x 45 mm
 • řidičský průkaz
 • 50,- Kč (správní poplatek, bude vybrán v hotovosti)

Lhůty k vyřízení

Vydání mezinárodního řidičského průkazu je prováděno tzv. "na počkání".

Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005)
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Osobní zkušenosti

Byl jsem si pro mezinárodní řidičák v listopadu 2010, přičemž do konce roku si měla nemalá skupina řidičů vyměnit řidičské průkazy. Není proto divu, že v 6:50, deset minut před otevíračkou, jsem byl ve frontě zhruba padesátý. Do sedmi se fronta rozrostla ještě minimálně o dalších dvacet lidí.

V sedm se fronta začala hýbat a na papírku s pořadovým číslem 29 byl čas 7:03. Každopádně za čtvrt hodiny jsem již byl venku s vyřízeným řidičákem.

Hůř dopadla Milka, která tam byla v půl šesté odpoledne = dvě a půl hodiny před zavírací dobou. Místo čísla jí z pořadníku vyjela cedulka, že sorry, dneska už to nestihnem.

Milka: Druhý pokus se konal 2. 11. Před Magistrát jsem přišla cca v 6:27 a už bylo přede mnou asi 15 lidí. Dovnitř nás pustili přesně v 7:00, lidi se rovnoměrně rozdělili ke dvoum pořadníkům. Vyjelo mi číslo 2007 (začíná se u 2000), takže s žádostí na registr řidičů jsem byla ten den sedmá. Na řadu jsem šla dřív, než jsem stihla vyndat všechny potřebné dokumenty. Akorát jsem tam chvilku pobíhala, než jsem našla správnou přepážku, zdá se mi to tam chaoticky řešené. Nejvíc času jsem pak strávila ve frontě u pokladny na zaplacení správního poplatku a v 7:09 už jsem byla venku...

LOC: Dorazil jsem na osmou a vyfasoval číslo 2238 = za hodinu 238 lidí. Odhad byl 13 minut (nový systém, testovací provoz), ale ve skutečnosti to bylo tak půl hodiny.

Podstránky