USA.QeX.cz

Mluva

Bělochům je rozumět dobře, černochům vesměs docela špatně a snad ještě hůře je rozumět indům a mexikáncům. Rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou je na poslech docela velký, lze je rozeznat během několika slov.

Protože v USA žije obrovská směsice národností, nelze přesně určit etalon pro správnou americkou angličtinu. Pro mě osobně jsou „praví Američané“ Texasani a mám moc rád jižanský přízvuk.

Nicméně z důvodu směsice se nebojte mluvit, protože díky tomu je angličtina velmi pestrý jazyk, kdy jedno slovo lze vyslovit různě a stejně vám budou rozumět. O to horší je ale schopnost porozumět pro cizince :) Ale Američané to tak nějak tuší a tak většinou budou trpělivě opakovat nebo zvolí jiná slova.

Mně se to stalo nesčetněkrát a to si troufnu tvrdit, že má americká angličtina je na slušné úrovni, třeba díky každodennímu poslechu amerických rozhlasových stanic a sledování televizních pořadů. Ale i přes to, jakmile otevřu pusu, okamžitě poznají, že nejsem odtamtud :)

Typickým pozdravem je „Hey“ a zejména při telefonování je pozdrav volaného doplněn ještě frází „What's up?“ Tento výraz, pravděpodobně odvozen od „What's the update?“, lze přeložit jako „Co je?“, „Co se děje?“ atd.

Trochu překvapující je, že američané se velmi často zdraví pouhým „How are you?“, na což je očekávána pozitivní odpověď (i když tomu tak není) a případně zpětný dotaz, např. „(Very) Good, How are you?“. Typickou situací je pozdrav pokladní u kasy v supermarketu.

Na „Thank you“ lze odpovědět různě: You're welcome; My pleasure či méně formálně:
Sure; It's OK; It's alright; No problem. (místo "It's" lze též použít "That's").

Velmi používaným slovem je „cool“, popř. „very cool“. Američané si (kupodivu) uvědomují i původní význam "chladný", což občas vytasí za účelem zhumorizování dané situace (třeba když se hovoří o dobré zmrzlině :). Oproti tomu stojí slovíčko lame, ve smyslu „ubohý“.

Lepší než „cool“ je Awesome [ósm] (skvělý, ačkoliv slovníky tvrdí opak) a jeho protiklad Awful [ófl] (strašný, hrozný).

Klasický souhlas či přitakání „OK“ („all correct“) se dostal (stejně jako zmíněné cool) i do aktivních českých slovníků, takže nás nepřekvapí.

Takové nevinné slovíčko „like“ tvoří značnou část konverzace určitých skupin američanů. Může zastávat několik slovních druhů, například příslovce ve smyslu „téměř“: I, like, died!, jako uvození citátu: He was like, I'll be there in five minutes nebo jako oddělovač jedné části věty od druhé: I have, like, no money. Také se nevylučuje použití s citoslovcem, například: It was like, boom! ve smyslu „It exploded!“.

Další často používaná slova jsou awkward (trapný), ridiculous (absurdní).

Můžete se také poměrně často setkat s označením obecné věci vybranou obchodní značkou. A tak kapesníčky mohou být označeny jako „kleenex“, kontejnery „dumpster“, herní konzole GameBoy jako „nintendo“ atd.

Často se také používá slovo "gay" pro označení něčeho, co cool rozhodně není. I v českém slangu občas zazní "ježiš, to je teplý!". A tak v USA nezřídka zaslechnete "What do you think about this" "It's totally gay!" neboli "Co si o tom myslíš?" "Je to fakt teplý!". V seriálu SouthPark zaznělo: "I saw two men kissing each other in a park and it wasn't so gay as this" :) Myslím, že není třeba překládat.

Ono pověstné americké "I Love You" používané s naprostou samozřejmostí jsme pozorovali i během našeho pobytu v USA. Je to trochu přitažené za vlasy, ze středoevropského úhlu pohledu, kde si takovéto informace mnohdy nevyměňují ani milenecké páry. V USA to běžně říkají potomci svým rodičům, nebo další příbuzní i blízcí mezi sebou. Opět to o čemsi svědčí, nicméně to degraduje toto jedinečné slovní spojení. Pro opravdovou lásku by si podle mého angličtina měla vymyslet nějaký silnější výraz.

Oblíbeným druhem humoru zejména ze strany původně neanglofonních lidí je zaměněním jednoho písmenka totálně překopat smysl věty či použitím neočekávaného slova dát nesmyslné větě smysl. Zajímavé (a pochopitelné) je, že anglicky mluvící mají s těmito záměnami docela problém, protože oni vidí za slovem reálné předměty, kdežto pro neanglofonní lidi je to pouhé slovo, ke kterému se význam přikládá až po překladu. Typicky třeba když strejda nazval placatou kočku na silnici jako „Tired cat“, ovšem odvozené od slova „Tire“ (= pneumatika), významově lze tedy přeložit jako „zpneumatikovaná kočka“ :) Nebo pokud "X" ve významu "cross" (křížení) čtete jako "ex", zjistítě, že dopravní značka "Deer Xing" (pozor, zvěř) vlastně říká: "Deer exing" (pozor, zde umírá zvěř).

Samozřejmě k mluvě patří neodmyslitelně i klení a nadávání. K okomentování negativní situace se velmi používá "Oh my God", což je patrné především na videozáznamech z 11. září 2001. Nejčastější nadávkou je asi "shit", popř. "oh shit". Člověku můžeme říci, dámy prominou, např. "asshole", "son of the bitch". Tvrdé nadávky typu "fuck" se v klasické mluvě používají spíše v dalším spojení, např. "fucking company". Pro okomentování negativní situace lze použít "I'm fucked". Překlady zde kvůli zachování alespoň trochy důstojnosti neuvádím :) Užití tohoto slova od "F" nejlépe vystihuje následující video:

Pokud neznají nějakou informaci přesně, dodají koncovku -ish "iš", čili "stojí to dvacet a něco" lze říci jako "it costs twenty... ish".

Výslovnost

Výslovnost je trochu jiná, než se učíme ve škole to naše "czenglish", vlastně British English :) Samozřejmě se i v USA výslovnost liší oblast od oblasti. Nicméně v globálu je to skutečně jiné, než nač jsem byl zvyklý:

"New" vyslovují spíše jako "nů", čili "New York" jako "Nů jórk"; Brit by v vyslovil "Njů jók". Dále např. "Not" vyslovují jako "neat". Internet vyslovují jako "inrnet". Jak Američané vyslovují takové "Harry Potter", to se mi zatím napodobit nepodařilo :) Je to prý kvůli tomu, že máme odlišně vyvinuté obličejové svalstvo.

Soutěže v hláskování ("spelování") nejsou skutečně ničím vyjímečným. Aby také ne, když mnozí Američané mají problém přečíst anglická slova, která neznají - například názvy zvířat v ZOO. Já osobně jsem se spelováním nikdy problém neměl, první přišly až s komunikací v angličtině, kdy mi bylo cosi hláskováno - tuším, že to bylo slovo "Myrtle Beach" při naší cestě na Floridu v roce 2006. V této chvíli jsem pocítil obrovský problém, že mi trvá opravdu velmi dlouho, než si dané písmenko vybavím. Vypracoval jsem proto reverzní spelovací tabulku, kterou najdete mj. v příloze cestovního deníku 2006.

"Liberty" se správně vyslovuje jako "Librty" a ne "Lajbrty", jak jsem si myslel. Chicago se vyslovuje "Šikágou" a ne "Čikego". „Excuse me“ zkracují na „skjůzmý“.

Ve škole se podle britské angličtiny učíme číslovku "osmnáct" (18) vyslovovat jako "ejtýn" a číslovku "osmdesát" (80) jako "ejty". Američané ale ve druhém případě vyslovují "d" místo "t" a říkají tak "ejdy", což je daleko odolnější proti přeřeknutí. Totéž platí o všech dalších podobných desítkových číslovkách - "sevndy" (70), "najndy" (90). Mnozí američané dávají často "d" místo "t" - „City“ vysovlují jako „Sidy“, „Liberty“ jako „Librdy“ atd.

Ale početná Španělsky mluvící menšina má v USA docela vliv. Televize má menu jak v angličtině, tak ve španělštině. Vůbec spousta věcí včetně webových stránek v USA je (pouze) v angličtině a ve španělštině, je to jako kdyby v USA byly dva oficiální jazyky.

Výkřiky

Pokud někdo vykřikne:

Shotgun!

Chce sedět v autě vpředu vedle řidiče. Výraz pochází z doby dostavníků, kdy vedle kočího seděla osoba vyzbrojená brokovnicí (=shotgun [šátgan]) na obranu proti případným útočníkům.

Dibz!

Zamluvil si danou věc pro sebe.

Say Uncle!

Chce po druhém, aby se vzdal / přiznal porážku.

Podstránky