USA.QeX.cz

Posíláme do USA

V USA je centrálním poštovním orgánem USPS (United States Postal Service / web).

ZIP code

ZIP (Zone Improvement Plan) je anglické označení pro PSČ (poštovní směrovací číslo). Stejně jako u nás má 5 čísel (píší se dohromady, u nás obvykle 3 čísla, mezera, 2 čísla).

Jednotlivé oblasti v USA mají přiřazeno počáteční číslo od 0 (Nová Anglie) do 9 (Pacifické státy) a další čísla upřesňují danou lokalitu.

Například ZIP 60635: první 6 říká, že se jedná o Midwest. Následující dvě čísla, 06, ukazují na Chicago. Závěrečná dvě čísla, 35, představují konkrétní poštu (Elmwood Park).

Známými ZIP kódy je 10001 (New York City) a především 90210 (Beverly HillsLos Angeles).

Dopisy

V USA se používá výhradně klasické blokové úpravy (zarovnaný levý i pravý okraj). Za odeslání doporučeného dopisu do USA si Česká pošta bude účtovat cca 90 Kč ($3.75), obyčejná zásilka stojí ani ne polovinu a dělí se na dražší prioritní (41 Kč) a levnější ekonomickou (35 Kč). Kurýrní službu ani nezkoušejte, cenové kalkulace vycházejí kolem 1500 Kč ($80.00) na obálku (poslední revize: 1. 2. 2018).

Doba doručení listovní zásilky do 50 gramů (zhruba 3 stránky A4 + obálka) se pohybuje kolem 5 dnů.

Závěr dopisu

Balíky

Poštovné na 2 kg balík stojí ekonomicky 337 Kč (doručení za 30-45 dnů) a prioritně 487 Kč (doručení za 6-10 dnů).

Osvobození od cla se vztahuje na osobní zásilky do deklarované hodnoty $200. Nad tuto částku bude vyměřeno clo, jehož hodnota je závislá na obsahu zásilky, obvykle kolem 5 %.

Zařazení do cenové skupiny: (poslední revize: 1. 2. 2018)

Na poště vyplníte příslušný podací lístek (podle všeho není volně k dispozici, není to ten klasický, který se používá na doporučené dopisy!). Jsou tam kolonky na odesílatele, příjemce, obsah balíku, typ obsahu (vzorky, dárky...) a co dělat v případě nedoručení. Obsah balíku lze napsat souhrnně (např. „Dárky“). Pozor, v podacím lístku se nesmí škrtat!

Nelze odeslat

Spreje pro kosmetické účely lze poslat pouze za určitých podmínek - menší množství, dobře zabalené, nesmí obsahovat alkohol (což takové tělové spreje často obsahují). Spreje pro nekosmetické účely se nesmí posílat vůbec.

Spousta lidí ale bez problému výše uvedené věci do USA poslala a dorazilo to.

Alkohol

POZOR! Do USA je zakázáno posílat alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 0.5 % a výše, nemáte-li příslušnou licenci. V opačném případě se stáváte nelegálními importéry alkoholu a můžete se dostat do potíží, protože to je federální zločin. Problém mohou být i čokoládové bonbóny plněné likérem.

Týká se to i piva, u kterého bych měl praktickou připomínku: Řada druhů českého piva se v USA dá sehnat, v různých liquor storech jsem narážel na Pilsner Urquell, Staropramen, Budvar a další. Není sice úplně levné, ale to nebude ani poštovné, spočítal jsem to na $4.25 za 0,5 L plechovku.

Podle zjištěných informací mnoho zásilek, obsahujících alkoholické nápoje, dorazilo příjemcům bez problémů a prý je lepší na láhev např. skotské nalepit vinětu např. octa (vinegar). To ale znamená lhaní federálním úřadům a z tohoto pohledu tento úkon rozhodně nedoporučujeme; byť je prakticky nulová šance, že by na to někdo přišel.

V Kanadě je situace podobná, též tam nelze alkohol zaslat.

Smí se odeslat pro vlastní potřebu

Smí se odeslat

Originálně zabalené zpracované potraviny, např.:

Dále:

Pozor na množství, aby zásilka nebyla klasifikována jako obchodní (na kterou se vztahují jiné podmínky).
Též pozor na křehkost, aby z vanilkových rohlíčků nepřišla jen drť :)

Podmínky pro odesílání

Česká pošta píše:

Článek 338, Zahraniční podmínky – Spojené státy americké

  1. K poštovní zásilce musí být připojena 1 celní prohláška.
  2. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka musí být vyplněny anglicky.
  3. Odesílatel nemůže zvolit službu doporučený tiskovinový pytel.
  4. Odesílatel může zvolit službu cenný balík. Nejvyšší přípustná udaná cena činí 114 602 Kč.
  5. Nejvyšší přípustná hmotnost standardního balíku a cenného balíku činí 30 kg.
  6. Největší přípustné rozměry standardního balíku a cenného balíku činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.
  7. Obsahuje-li poštovní zásilka v případě služeb doporučená zásilka, doporučený tiskovinový pytel a doporučená slepecká zásilka peníze, aktivované platební karty a jiné platební prostředky; poukázky na odběr zboží nebo služeb; směnky, šeky a jiné cenné papíry; předměty kulturní, umělecké nebo sběratelské hodnoty bez ohledu na jejich stáří a cenu; šperky, drahé kameny, drahé kovy a  výrobky z nich, a další obdobně cenné věci, podnik za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá; v takovém případě ustanovení čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 4 a čl. 120 odst. 4 neplatí.
  8. Pokud odesílatel žádá o dodejku, může požádat také o dodání do vlastních rukou adresáta.

Sběrný kontejner

Větší množství věcí lze odeslat lodním kontejnerem. Sběrný kontejner znamená, že zasílané předměty nevyplní kontejner celý, ale budou jeho prostor sdílet s dalšími předměty, což zásilku zlevňuje. I tak to ale není zrovna levná záležitost.

Kalkulace na 3 bedny od banánů (1 m³) o celkové hmotnosti kolem 100 kg, zaslané z Prahy přes Hamburk do NYC a dále do Pennsylvánie, byla $1225. Předpokládaná doba doručení byla 25 dnů a cena neobsahuje celní odbavení a pojištění.

Jinými slovy, pro obecné věci denní potřeby (typicky oblečení) nemá stěhování moc smysl a bude levnější si to v USA koupit znovu.

Automobil

Bez kontejneru (s rizikem drobných poškození) stojí lodní přeprava kolem $2000, kontejner vyjde zhruba na $7000. Dále bude nutné na celnici zaplatit vstupní poplatky a poplatky za technickou kontrolu. Vozidlo musí splňovat emisní limity a bezpečnostní podmínky. Doba přepravy je kolem dvou měsíců. Ovšem přepravu zajišťuje velká spousta společností, záleží na konkrétních podmínkách.

Osobně si ale myslím, že pokud to není nějak unikátní nebo velmi cenné vozidlo, nemá smysl ho do USA převážet. Auta tam jsou o třetinu až polovinu levnější a bez problémů s byrokracií. Pokud chcete v USA používat vlastní auto, které si pak zase necháte poslat zpět, za poplatky a dopravu zaplatíte tolik, co by vás stálo v USA ojeté auto, které navíc můžete na konci pobytu zase prodat.

Ztráta zásilky dva roky po sobě

Vždy si schovávejte účtenky/faktury od zasílaného obsahu balíku až do doby doručení. V případě ztráty se budou hodit!

Vánoční balík pro příbuzné, odesílaný 23. 12. 2008 do NJ, nedorazil. V březnu jsem zašel na poštu a podal reklamaci. Bylo mi řečeno, že to může trvat až dva měsíce, což mi zas tolik nevadilo, protože bylo nejdůležitější, že se věci daly do pohybu.

Asi po měsíci a půl se teta zmínila, že podepisovala, že balík neobdržela. Přesně dva měsíce po podání reklamace jsem opět došel na poštu. Výsledek reklamace byl těsně před vhozením do mé schránky, vedoucí pošty jej zrovna měla u sebe. Bylo mi řečeno, že se zásilka ztratila a že mám doložit obsah. Poštovné stálo 531 Kč a hmotnost cca 3,5 Kg. Maximální výše náhrady byla bez poštovného něco málo přes 1 800 Kč, což je více, než uvádějí poštovní podmínky (1078 Kč fixní + 122 Kč za každý započatý kilogram).

Doložili jsme obsah za zhruba 1 200 Kč s doručením poštovní poukázkou. Poštovné buď vrátí zvlášť, nebo jej přičtou k celkové výši náhrady (přičetli). Vedoucí pošty si originální účtenky ofotila, podepsal jsem reklamační protokol a to bylo vše.

Ale pozor! Rok poté, 28. 11. 2009, jsem odeslílal další balík. Když ani po měsíci nedorazil (tracking České pošty i USPS skončil na stejném bodě, jako posledně - „odesláno do USA“). Korunu tomu nasadila teta, která odesílala balík 23. 12. a balík dorazil 28. 12. Když už jsem tedy na poště byl, rovnou jsem zásilku reklamoval. Nezapomněl jsem připomenout, že už se mi to jednou stalo. Při sepisování reklamačního protokolu bylo nutné poměrně přesně vyjmenovat, co v zásilce bylo.

Situace se opakovala, tentokrát jsem sice účtenky měl schované, ale část obsahu byla „vlastní výroby“, což samozřejmě nikdo nenahradí.

Obecná reklamační lhůta při zasílání do zahraničí jsou 2 měsíce. Bližší úprava poskytování služeb se nachází v zákoně č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a v obchodních podmínkách České pošty. Správním orgánem pro tuto oblast je Český telekomunikační úřad. Práva spojená se zpožděním při dodání lze uplatňovat jen u zásilek, které mají dobu dodání garantovánu. U Čes. pošty jde o Obchodní balík a EMS. Lhůty u jiných druhů balíků jsou pouze orientační.

Externí odkazy

Podstránky