USA.QeX.cz

Řidičský průkaz

Pro řízení v USA vám stačí současný řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz, vydávaný

dopravním inspektorátem
. Americký řidičák potřebovat nebudete, jeho získání je pro neameričana problematické kvůli požadavku na Social Security Number.

Řidičský průkaz ("Driver's License" /drájvrz lajsn's/ nebo jenom "License") v USA je plastová kartička velikosti platební karty. Ostatně řidičáky této velikosti se začaly vydávat i u nás od 1. května 2004, po vstupu do EU, a cca od roku 2012 budou v tomto formátu i občanské průkazy.

Slouží ale především jako hlavní identifikační průkaz občana Spojených států. Pokud daná osoba neřídí, obdrží speciální řidičský průkaz pro neřidiče.

(Nejen) pro účely konzumace alkoholických nápojů mají nezletilí řidičák na výšku, plnoletí na šířku. Je to jasný indikátor, díky kterému nemusí obsluha dlouze studovat datum narození. Přijde mi to velmi praktické.

Řidičské průkazy vydává DMV („dýemvý“, Department of Motor Vehicles). Žadateli musí být nejméně 16 let věku (do 18 let pouze za doporovodu zákonného zástupce) a je nutné vyplnit formulář MV-44 (Driver License Application). Na základě Driver's Manualu vyplníte test MV-285, což není nutné, je-li žadatel držitelem „Driver Education Student Certificate of Completion“. Zároveň bude zapotřebí identifikační průkaz, který obsahuje alespoň šest bodů průkaznosti a musí obsahovat datum narození. Navíc musí žadatel předložit kartu Social Security.

Vyplněný formulář MV-44 a průkaz totožnosti vezme žadatel na místní DMV, kde podstoupí test zraku (nemá-li od očního specialisty potvrzený platný formulář MV-619, „Eye Test Report“). Poplatek za řidičský průkaz je $60.00 - $90.00, v závislosti na typu průkazu a věku žadatele (čím starší, tím levnější).

Pro složení multiple-choice testu (A-D, kdy jediná smysluplná odpověď je ta správná, či true/false, ) je nutné správně zodpovědět nejméně 16 z 20 otázek, přičemž alespoň dvě ze čtyř otázek na značky musí být správně. V případě neúspěchu lze test opakovat stále dokola, bez omezení. Po úspěšném složení obdrží žadatel „learner permit“. Následuje individuální výuka řízení v provozu, není důležité mít instruktora - stačí kdokoliv, kdo řidičák již vlastní. Instruktor je ale doporučován, protože podle slov DMV největší procento neúspěchu při „road testu“ je právě kvůli nedostatku zkušeností.

Podstránky