USA.QeX.cz

Czenglish

Czenglish (spojení anglických slov Czech a English) je anglický termín, jímž Don Sparling označil špatnou angličtinu, kterou používají někteří Češi. Charakteristické pro tzv. Czenglish jsou čechismy při překladu terminologie nebo ve větné skladbě (pořadí slov ve větě, předložkové vazby atd.).

Češi rozumí Czenglish zpravidla stejně dobře jako správné angličtině. Anglicky hovořícím lidem, kteří neznají dobře češtinu nebo jiný podobný jazyk, však někdy může trvat déle, než pochopí správný význam, a někdy může věta v angličtině nabýt zcela jiného významu, než jaký byl českým mluvčím zamýšlen, což může vést ke zmatení, nedorozumění nebo trapné situaci.

Czenglish není lingvisty považován za ustálený slang, nářečí ani jazyk, označuje spíše náhodný výskyt různých typů chyb. Z lingvistického hlediska má větší význam poangličtěná forma češtiny, která však zatím obecně vžité jednotné označení nemá.

Příklady

Oblíbená chyba je například výraz „basic school“, což sice doslova přeloženo je „základní škola“, ale správný termín je „Elementary school“). Horší je to u gymnázia, což v angličtině je „Grammar school“ a Gymnasium v angličtině znamená tělocvična. Dále třeba soda v angličtině znamená sladký nápoj, ne sodovka.

A Czech girl was working in a pub in the UK when the landlord asked her if she could possibly continue the shift to later. She replied, „Only if you get down on your knees and please me.“ Překlad: Mladá Češka pracovala v anglické hospodě, přišel k ní šéf a požádal jí, zda by mohla zůstat přesčas. Ona mu odpověděla: „Jen když si klekneš a uděláš mi rozkoš.“ Správný význam má samozřejmě být: „Jen když si klekneš a pěkně poprosíš.“ To se ale řekne slovy „ask“ nebo „beg“, nikoli anglickým slovem „please“, které sice znamená „prosím“, ale jako sloveso může znamenat něco úplně jiného.

Miloš Zeman se, jako někdejší premiér ČR, při návštěvě Izraele v roce 2002 dopustil při projevu v anglické větě chyby, kvůli níž velká část posluchačů na celém světě byla přesvědčena, že předseda Organizace pro osvobození Palestiny, Jásir Arafat je přirovnáván k Adolfu Hitlerovi. Celá tato událost způsobila mezinárodní incident.

Další příklady, které kolují internetem (často úsměvné a mnohé nejspíše uměle vytvořené):

 • He vomitted a long postcard on her (vrhl na ni dlouhý pohled)
 • Your eyes September (tvé oči září)
 • She was sitting on between (seděla na mezi)
 • I am not smelling myself in my leather today (necítím se dnes ve své kůži)
 • He aftedrid himself (podělal se)
 • World champion in tanks on ice (mistr světa v tancích na ledě)
 • Damage to speak (škoda mluvit)
 • She is lubricated like a fox (je mazaná jako liška)
 • Don't wake up a swan (nebuď labuť)
 • Relax in the room (odpočívej v pokoji)
 • I’m from exit (jsem z východu)
 • Where she married herself, here she married herself (kde se vzala, tu se vzala)
 • Sausage of lovers (párek milenců)
 • For me behind me (pro mě za mě)
 • One meter long textile (metrový textil)
 • A high erection (vysoké postavení)
 • A Saint John fly (svatojánská muška)
 • Tools and devices (nářadí a nástroje)
 • A hair synchroniser (hřeben)
 • A shoe on-putter (nazouvák)
 • A wall-hole maker (vrtačka)
 • The Czech Matrix (matice Česká)
 • The Czech National Help (Česká národní rada)
 • For me, behind me (pro mě, za mě)
 • He ran neck-breakly (běžel krkolomně)
 • She has lied about one hundred and six (lhala ostošest)
 • A shot goose will make gaggle (potrefená husa kejhá)
 • She gave him a pair of mining-shoes (dala mu kopačky)
 • The prison makes music stronger (basa tvrdí muziku)
 • From-under-her laundry (spodní prádlo)
 • My expensive friend (můj drahý přítel)
 • She had no local comments (měla nemístné poznámky)
 • A roll from a pork doll on foxes (váleček z vepřové panenky na liškách)
 • Christopher The Bastard from After-Spoons and Without-Satellites (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic)

Na co si dát pozor

AnglickyČeskySprávněŠpatně
CemeteryHřbitovCemet(e)ryCementry (nemá nic společného s cementem :)
LibertySvobodaLibrtyLajbrty
EventUdálosti-ventívn't
CurrencyMěnakərensykjurensy
ChicagoChicagoŠikágoČikégo
SeattleSeattleSi'jédlSítl

Dále třeba:

 • Los Angeles - Los Éndžəles (my říkáme Los Endžəls nebo Los Endželís)
 • New York - Nů Jórk (my říkáme Ňů/Njů Jórk)

Anglická slova v češtině

Některá slova z angličtiny penetrovala do češtiny tak, že je všichni používáme a málo kdo si uvědomí jejich původ. Nutno však připustit, že většina anglických slov má původ třeba v latině nebo starodávné řečtině :-)

Stroji na sklízení polí říkáme kombajn, což vzniklo z prvního slova anglického spojení Combine harvester (kombinovaný sklízeč - kombinuje několik operací, které dříve zastávaly různé stroje: žací stroj, mlátička, valník na zrno, drtička slámy). Český výraz pro tento stroj je sklízecí mlátička.

Bramborovým lupínkům říkáme čipsy. Základem je anglické potatoe chips, tedy bramborové odštěpky, odkrojky.

Spreji na odpuzování hmyzu říkáme repelent, z anglického "Insect repellent". Mikroskop je odvozený z Microscope. Podle mého "pudr" vznikl z "powder".

Občas někam jdeme na blind, tedy na slepo.

Tykání

Vžilo se překládat "you" jako "ty", ale to je chyba. "Ty" má anglický ekvivalent "thou", které se považuje za archaické. "You" v té době znamenalo "Vy" a k významovému posunu nedošlo. Anglicky mluvící si tudíž vzájemně vykají(!).

Blíže k tykání má "first-name basis", čili oslovování křestním jménem. Ani u nás není kombinace vykání a oslovování křestním jménem nic neznámého, nicméně v USA je to velmi rozšířené. Ostatně, i k tomu slouží jmenovky na úborech zaměstnanců, typicky pokladních.

Vysoká čísla

Anglicky mluvící země používají pro vysoká čísla tzv. krátkou škálu, kdy se pojmenování čísel mění po tisících, zatímco v Evropě používáme tzv. dlouhou škálu, kdy se pojmenování čísel mění po milionech. Ve dlouhé škále máme navíc přípony -arda (miliarda, biliarda, triliarda...).

Vznikají proto poměrně časté zmatky při překladech (ve zpravodajství je to bohužel častější, než bych čekal), protože u nás miliarda má stejně nul, jako v US billion (devět) a "náš" bilion má o 3 nuly víc. V US má quadrilion 15 nul, v EU má kvadrilion 24 nul.

Poslední společný počet nul pro totožné pojmenování je milion / million.

Podstránky

Sousední stránky