USA.QeX.cz

Kalifornie

Kalifornie, anglicky a španělsky California, patří k nejbohatším, ekonomicky nejaktivnějším a nejlidnatějším členům federace. Má 35,3 milionu obyvatel a je po Aljašce a Texasu třetím největším státem USA. Hlavním městem je Sacramento. Nejvýznamnějšími městy jsou San Francisco, Fresno, Los Angeles, San Diego a Long Beach.

Na jihu hraničí s Mexikem, na východě s Nevadou, na severu s Oregonem, ze západu je ohraničena Tichým oceánem. Podnebí je suché a horké, vyskytují se častá zemětřesení - nejsilnější byla v roce 1906 a 1989. Průmyslově je nejdůležitější Los AngelesSilicon Valley - mekka elektronického průmyslu. V Kalifornii se nachází i Hollywood. Guvernérem země byl v letech 2003-2011 herec Arnold Schwarzenegger, nyní je jím Jerry Brown.

Kalifornii jsme projezdili v roce 2008.

Historie

Po vyhnání nepočetných indiánských kmenů se území Kalifornie stalo severní výspou španělské říše na severoamerickém kontinentu. Z této říše vzniklo Mexiko. V roce 1847 proběhla americko-mexická válka, po níž bylo území Kalifornie rozděleno mezi oba státy. Mexická, jižní část Kalifornie byla dále rozdělena na dva územní celky a americká, severní část Kalifornie byla ustanovena jako stát Kalifornie, který byl v roce 1850 připojen k Unii.

Geografie

Západní část Kalifornie omývá Tichý oceán, na severu sousedí se státem Oregon. Východní hranici má společnou s Nevadou a na jihovýchodě leží Arizona. Na jihu sousedí s Mexikem. Kalifornie má velice úrodné centrální údolí, kde se daří zemědělství.Na východě státu jsou velké hory, kde je i pohoří Sierra Nevada a horké suché pouště. V Sierra Nevada je i slavný Yosemitský národní park a hluboké sladkovodní jezero Lake Tahoe. Co do rozlohy se jedná o třetí největší stát USA. Většina velkých měst je soustředěna u Pacifického pobřeží, kde panuje příjemné středomořské podnebí.

Na jihu leží velké slané jezero, tzv. Moře Salton, a poušť Mojave [mohave]. V severovýchodní části této pouště leží Údolí smrti, kde je nejnižší bod na území Severoamerického kontinentu. Údolí smrti je i nejsušší místo na planetě.

Kalifornie je i známá výskytem častých a velice intenzivních zemětřesení. Známé je zemětřesení které postihlo v roce 1906 San Francisco.

Ekonomika

Kalifornie je stát s nejvyšším HDP v USA. Tvoří celých 14 % ekonomiky Unie. HDP Kalifornie činí 1,4 bilionu dolarů. Po Japonsku, Číně, Německu a Velké Británii to je největší HDP na světě. Roční příjem na obyvatele je 47 000 dolarů (tj. 3 916 dolarů měsíčně, v přepočtu 98 000 Kč). To je o 1/3 víc než celostátní průměr a představuje to jeden z nejvyšších příjmů na hlavu na světě.

Průmysl je třikrát větší než zemědělství. Kalifornie je největším centrem počítačového průmyslu na světě, který je soustředěn v Silicon Valley. V Kalifornii se vyrábí nejvíce filmů na světě. Průměrný rozpočet filmu je 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Filmový průmysl je soustředěn ve městě Los Angeles ve čtvrti Hollywood.

Nezaměstnanost je v Kalifornii poměrně velká a činí 6,75%. Je zde i špatné prostředí pro vznik středně velkých podniků, kvůli špatně koncipovanému zdanění. Proto zde profitují malé podniky soustředěné ve městech, zejména služby a obchody a potom velké podniky, zejména v Silicon Valley. Ač je ekonomika Kalifornie velmi rozvinutá, je zde mnoho lidí žijících na hranici chudoby a je zde mnoho bezdomovců - zejména v okolí velkých měst, jako je Los Angeles. Ve větší míře jde o přistěhovalce z chudšího Mexika a Latinské Ameriky, kteří se jen velmi těžko uplatňují na trhu práce. To je způsobeno nejen rasovou diskriminací, ale i negramotností a složitou integrací těchto menšin do společnosti.

Kolem roku 2003, poté, co přešla ze státu do soukromých rukou řada elektráren, vykazují některé podniky nebo oblasti problémy s pravidelným příjmem energie. Současně se cena energie dramaticky zvýšila.

Demografie

S populací 35 278 768 obyvatel je Kalifornie nejlidnatější stát USA. Hustota zalidnění je 88 obyvatel na čtvereční kilometr. Nejpočetnější skupinou obyvatel jsou běloši, následovaní Hispánci, černochy a asiaty. Kolem roku 2040 se patrně stanou nejpočetnější skupinou Hispánci. Hlavním důvodem je jednak vysoká porodnost této skupiny obyvatel, jednak emigrace z Mexika a Latinské Ameriky. Nejrozšířenější náboženství je římsko-katolické.

Etnické skupiny

Rasové složení:

Obyvatelé Hispánského původu, bez ohledu na rasu, tvořili 35,5% populace.

Pouze 57.6 % obyvatel Kalifornie hovoří hlavně anglicky, 28.2 % hovoří hlavně španělsky.

Bezpečnost

Velkým problémem Kalifornie je kriminalita. Mnoho přistěhovalců z chudého Amerického jihu, či ilegálních imigrantů, se velice obtížně začleňuje do majoritní společnosti. To vede k nárůstu kriminality a spotřeby drog. V Los Angeles je mnoho čtvrtí (ghett) proslulých zločinem, prodejem drog a prostitucí. Problém je to velice těžko řešitelný a s narůstající Hispánskou populací se bude i nadále prohlubovat.

Požáry

V roce 2007 Kalifornii postihly ničivé požáry, které vyhnaly z domovů mnoho lidí včetně Hollywoodských hvězd. K 26.říjnu si vyžádaly 12 obětí.

Musíte vidět

Další body zájmu

Osobní názor

Kalifornie je studnice zajímavých míst, jak přírodních, tak „těch ostatních“. Přesto se mi v ní moc nelíbilo. Spousta mexikánců a s nimi spojené španělštiny, neustálý duch potenciálního nebezpečí, neustálé zákazy, nařízení, vyhlášky atd.

I přes striktní dopravní výstrahy (v podstatě jediný stát, který využívá radary na sledování rychlosti) se zde pravidla porušovala nejčastěji a tak i na dálnicích cesta ubíhala rychleji, než v jiných státech.

Podstránky