USA.QeX.cz

Pravidla silničního provozu

Pokud hodláte v USA řídit auto, dejte si pozor na několik odlišností.

Na dálnicích se obecně jezdí pomaleji, pokud někdo překračuje povolenou rychlost (maximálně 80 mph = 128 km/h, ale častěji 65 mph = 104 km/h). Rychlost se překračuje dle státu, obecně tak o 10 mph, i když je prý tolerováno 5 mph. Třeba v Kalifornii jsme překračovali o 15 mph a vedle nás v pravém (!) pruhu prosvištěli policajti bez majáku. Vůbec Američané se nezalamují, ze které strany se má předjíždět.

Málo se přejíždí z pruhu do pruhu (a to ani v zácpě), obecně je povoleno předjíždění z obou stran, tedy i z prava. Bohužel občas nelze jinak, když spousta řidičů jezdí pouze v levém pruhu.

Kamiony předjíždějí také v kopci, jak to známe z naší D1 a dalších a zásadně to jsou ty, které nemají na návěsu ceduli "How's my driving?" s telefonním číslem. Těch je tu bohužel většina. Dalšími cedulemi na návěsech je "If you can't see my mirrors I can't see you", "Hiring Drivers" nebo "Lights on for your safety", přičemž už jsme pár viděli na interstate bez světel. Podobné informace mohou být i na zástěrkách jak návěsů, tak tahačů.

Více řidičů jezdí připoutaných. Všude jsou cedule "Buckle Up! It's a law!" nebo "Click It or Ticket". Další spousta varovných značek (včetně těch o připoutání se) je někomu věnována, pravděpodobně se dotyčný stal obětí autonehody z toho kterého důvodu.

Cesta ze mezi západním a východním pobřežím je zhruba 2 200 mil, což spolehlivě vydá na týdenní výlet (4 dny jízdy). Obecně je proto lepší zvolit letadlo, protože většinu cesty jsou jen vidlákovy a pustina. Vhodným přistávacím místem na západě je Las Vegas, který není daleko ani od národních parků, ani od konzumnějších cílů - Hollywood, Los Angeles atd.

Silnice

Rychlostní silnice, dálnice

Rychlostní silnice či dálnice se v USA označují různě. Interstate jsou obvykle dvouproudé mezistátní silnice křižující celé Spojené státy. Místní rychlostní silnice jsou označovány Highway, Freeway, Motorway, Parkway, Turnpike, U.S. Route, Expressway atd. Každé z těchto významů ale představuje určitou specifickou odlišnost (např. zda je placená - parkway+turnpike), nicméně je všechny lze považovat za silnice 1. třídy nebo dálnice.

Rekonstrukce dálnic probíhají dost drasticky, nejprve je kompletně celý asfalt odstraněn, pak je srovnáno podloží a na to se teprve nalévá nový asfalt. Žádné záplatování, všechno pěkně znovu.

Značky

Většina značek v USA mají textovou podobu a tak se bez znalosti angličtiny moc neobejdete. Naštěstí základní značky jsou podobné, jako v Evropě, nebo se dají snadno zapamatovat a tak není nutné je luštit pořád znovu a znovu.

Zajímavostí je, že v USA nenajdete značku "Hlavní silnice" (u nás žlutý kosočtverec v bílém poli).

Křižovatky

Neplatí zde klasické pravidlo pravé ruky, místo toho se zde využívají v hojném počtu stopky. Specialitou jsou 4-WAY STOP, kdy stopku mají ve všech čtyřech směrech a do křižovatky vjíždí v pořadí, v jakém vozy na křižovatce zastavily. Existují i 3-WAY STOP u křižovatek typu "T".

Světelné křižovatky

Semafory se nacházejí až za křižovatkou. Obecně zde lze na červenou odbočovat vpravo, kromě případů, kdy se u semaforu nachází značka "NO TURN ON RED".

Oranžová na některých semaforech svítí opravdu velmi dlouho. Říká se, že červená znamená stůj, zelená jeď a oranžová zrychli. Popravdě řečeno by při důsledném zabrzdění hned po naskočení oranžové mohlo dojít k nehodě, neboť projetí křižovatky na červenou nebylo nic neobvyklého a tak ostatní řidiči nepředpokládají, že by někdo začal brzdit takhle rychle.

Na některých semaforech může viset nápis „Delayed Green“, což je analogie našeho signálu pro opuštění křižovatky. Prostě na vaší straně bude na semaforu stále svítit zelená, i když v protisměru už budou mít červenou, abyste mohli pohodlně odbočit vlevo.

V NJ je na mnohých místech odbočení vlevo na křižovatce zakázáno a k tomuto úkonu je nutno využít speciální levotočivý pruh, na který se uhne vpravo před křižovatkou.

Další specialitou je speciálitou jsou obousměrné pruhy („reversible lane“, zpravidla mezi klasickými pruhy), které jsou využívány ve špičce. Kupříkladu v ranní špičce se pruhem jezdí na sever, ve večerní na jih. Podobný případ je odbočovací prostřední pruh, sloužící k odbočení vlevo.

Kruhový objezd

Klasických kruháčů („roundabout“) jsme moc neviděli, ale viděli jsme jiný typ, označený jako „CIRCLE“. Přednost zde dávají vozidla NA kruhovém objezdu, přijíždějící vozidla mají tedy přednost. Moc nechápu smysl, i když věřím, že nějaký to má...

Rozdíl mezi "Traffic circle" a "Roundabout" je hlavně v přednosti v jízdě. U "circle" je přednost řízena značkami (Stop Sign, Yield Sign), takže přednost může mít teoreticky kdokoliv, kdykoliv a jakkoliv, kdežto u "Roundabout" mají přednost ti, kteří již po kruhovém objezdu jedou (tak jako u nás).

Předjíždění

Obecně je povoleno předjíždění zleva i zprava. Zákaz předjíždění bývá avizován na obou stranách vozovky značkou „NO PASSING ZONE“ a dvojitou (žlutou) čárou mezi pruhy.

Přestupky

Hlavní sledované přestupky jsou:

  • Speeding (nedodržování maximální povolené rychlosti)
  • No STOP stopping (nezastavování na stopce)
  • Talking on the phone (telefonování za jízdy)
  • Through Red Light driving (jízda na červenou)

Dalšími přestupky jsou:

  • Tailgating (nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly)
  • Wrong Passing (nesprávné či nebezpečné předjíždění)

Nevšimli jsme si, že by někde číhaly kamery u semaforů nebo policisté s radary. Když byly kamery (v Kalifornii), byl úsek označen značkou. Policisté měřící rychlost se neschovávají a tak jsou vidět již z dálky a dostatečně dlouho dopředu na pohodlné přibrzdění. Na interstate stojí třeba v rovném úseku na středním zeleném pásu.

Pokuty

Pokuty (Fines) jsou v řádech stovek dolarů, případě lze sáhnout k veřejně prospěšným pracem či vězení.

V úsecích označených jako „SAFETY CORRIDOR“ nebo „WORK AREA“ (pracovní zóna, jsou-li přítomni pracovníci) jsou pokuty zdvojeny („fines are doubled“)

V Illinois jsme viděli ceduli, kde za zasažení dělníka na stavbě hrozí pokuta $10,000.00 a 14 let ve vězení.

Speeding

Obecně se toleruje do 5 mph přes limit, čili je-li maximální přikázaná rychlost (Speed Limit) 55 mph, lze bezstarostně jet 60 mph. Běžnou praxí je, že se jede tak, jak jedou ostatní a to i 30 mph přes limit. Nejlépe se "speedilo" asi v Kalifornii, i když to byl stát, kde bylo nejvíce "výhružných" značek.

Policie

Kvůli právu držet zbraň je práce policie brána automaticky jako riziková. I kvůli tomu při prohlídkách postupuje policie velmi tvrdě a nekompromisně. Nepokoušejte se smlouvat výši pokuty, policisté („officers“) jsou ve stálé komunikaci s ústředím a jakékoliv ústupky tak nejsou možné.

Nevystupujte z vozu (po nás chtěli při kontrole v Arizoně otevřít kufr, automaticky jsme chtěli jít s policistou ke kufru, jak je to u nás běžné, a když jsme se začali odpoutávat, druhý policista již sahal po pistoli). Budou-li to policisté požadovat, nechte ruce na volantu, chovejte se klidně a nedělejte nic navíc. Hlavně nikam bez vyzvání pro nic nesahejte, protože by to bylo považováno za sahání pro pistoli.

Dopravní nehody

Na dálnicích (zejm. v jižní Kalifornii) můžete vidět značky „Accident Investigation Site“ nebo pouze „AIS“. Jedná se o odstavný pruh, kam můžete po havárii odstavit auto („pull the car“) při čekání na policii, abyste neblokovali dopravu.

Děti

Za určitých podmínek je nutné umístit dítě do sedačky - "Infant Safety Seat" nebo "Booster Seat". Pravidla se v různých státech různí. V NJ je to 4'9" (145 cm) nebo (!) 8 let věku. Více informací na webu IIHS.

Jezdí se vpravo

V USA se jezdí vpravo (jako u nás), tzn. volant mají na levé straně (jako u nás). Napadlo mě ale jak to, když Američané jsou prapotomky Britů, kteří jezdí vlevo, stejně jako další prapotomci Britů, Australané.

V minulosti se po cestách běžně chodilo vlevo, protože většina lidí jsou praváci a chtěli mít pravou ruku (s mečem) blíže potenciálnímu soupeři. Navíc meč za pasem neobtěžoval ostatní, protože vyčníval mimo cestu. (Mimochodem, Britové chodí vlevo doposud).

Praváci mají snazší nasedání na koně z koňovy levé strany a pokud měl jezdec ještě na levé straně meč, byl to vlastně jediný možný způsob. Samozřejmě je bezpečnější nasedat a sesedat mimo cestu (než doprostřed cesty), takže zákonitě to znamenalo jezdit vlevo.

Koncem 18. století se ve Francii a USA začalo zboží vozit dostavníky, taženými několika páry koní. Dostavníky neměly místo pro kočího, který tak seděl na levém zadním koni, aby mohl mít v pravé ruce bič. Protože seděl vlevo, logicky chtěl mít dopravu po levé straně (tzn. jet po pravé straně), aby se mohl bezpečně vyhýbat s protijedoucími dostavníky.

Roku 1794 bylo ve Francii vydáno nařízení, přikazující jízdu vpravo a Napoleonovy výpravy tento příkaz „roznesly“ do ostatních zemí Evropy. Kam se nedostal, jezdilo se dále vlevo - Británie, Rakousko-Uhersko a Portugalsko. Tak tomu bylo až do konce 1. světové války. V Kanadě se na území kontrolovaném Francouzi jezdilo vpravo, na území kontrolovaném Brity vlevo. Podobně v Rakousku se po rozpadu Rak-Uh (1918) v části dobyté Napoleonem (1805) jezdilo vpravo, ve zbytku vlevo. To změnil až Hitler (1938, v ČSR o rok později).

Mezitím (1835) ale Británie vydala nařízení, přikazující jízdu vlevo, a osvojily si ho všechny země Britského impéria - vč. Indie, Australasie a bývalých kolonií v Africe. Japonsko sice nikdy součástí Impéria nebylo, ale Britové jim v 19. století pomáhali s výstabou prvních železnic, které samozřejmě na dvoukolejných tratích jezdily vlevo, a silniční doprava se pak držela zavedené strany.

Britové pochopitelně jízdu vlevo přinesli i do prvních amerických kolonií. Po získání nezávislosti se novopečení Američané chtěli zbavit všeho britského a tak (i pod vlivem přistěhovalců z dalších zemí Evropy) postupně přešli na jízdu vpravo. Uzákoněno to bylo poprvé v Pennsylvánii roku 1792, pak 1804 v New Yorku a 1813 v New Jersey.

Přesto ale první americké vozy měly řízení vpravo, jako dostavníky v té době. Ford přešel na levostranné řízení v roce 1908 (se zahájením výroby proslulého Modelu T), Cadillac v roce 1916.

Jízda vlevo zůstala akorát na US Virgin Islands a jinak je výsadou pouze amerických poštovních vozidel, které mají volant vpravo, aby doručovatel/ka kvůli plnění schránek nemusel/a vystupovat z vozu (to není lenost, ale efektivita).

V US existuje pár případů, kde se teoreticky vlevo jezdí - například se jedná o několik dálničních úseků, kdy se z různých důvodů směry rozdělí a dočasně prohodí.

Jen pro zajímavost dodám, že kapitán letadla sedí vlevo, protože v době vrtulových letadel bylo zatáčení do leva snadnější (kvůli točivému momentu motorů) a proto se letiště stavěla tak, aby obsahovala hlavně zatáčení do leva. Kapitán má tudíž při zatáčení lepší výhled z letadla.

Slovníček

<pre>
YIELD - Dej přednost v jízdě
CIRCLE - Kruhový objezd
HIDDEN DRIVEWAY - Špatně viditelná připojující se komunikace
BUMP - Hrbol
DIP - Výmol
LOOSE GRAVEL - Volný štěrk
PED XING - Přechod pro chodce, "pedestrian crossing" (X = cross)
DEER XING - "Pozor jelen"
BUCLE UP - Připoutej se! ("Click it or ticket")
FINES ARE DOUBLED - pokuty jsou dvojnásobné (obvykle na stavbě v době přítomnosti dělníků)
TARMAC - asfalt (ale s tímto slovem jsme se setkali pouze párkrát)
SPEED ENFORCED BY AIRCRAFT - může se nad vámi objevit helikoptéra s radarem

Brake muffler
Ticket - Pokuta
Traffic Offense - Dopravní přestupek
</pre>

<pre>
US DOT - United States Department of Transportation, ministerstvo dopravy USA
</pre>

Podstránky